YK:n ihmisoikeusjulistuksen näkökulma opetukseen ja tutkimukseen

blog
YK on 65-vuotisen historiansa aikana edistänyt kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus sisältää myös yliopistojen perustehtäviin liittyviä arvonäkökohtia.

Yliopistojen perustehtäviin – opetukseen ja tutkimukseen – liittyvät artiklat ovat julistuksen lopussa:

26. artikla. 1. Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta. Alkeisopetuksen on oltava pakollinen. Teknistä ja ammattiopetusta on oltava yleisesti saatavilla, ja korkeamman opetuksen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kykyjensä mukaan. 2. Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi. 3. Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.

27. artikla. 1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. 2. Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Näin ihmisoikeusjulistus kiinnittää huomiota koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseen, koulutuksen sivistykselliseen arvoon, tieteen tulosten julkisuuteen ja hyvään tieteelliseen käytäntöön.

Suomessa tutkimuseettinen neuvottelukunta sanoo hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluvan muun muassa sen, että tutkijat kunnioittavat muiden tutkijoiden työtä ”ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan” (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen, 2002, s. 3). Tutkimustulosten vääristely, luvaton lainaaminen ja anastaminen ovat kiellettyjä. YK:n ihmisoikeusjulistus yhtyy tähän kieltoon, vaikkakin eri sanoilla.

Koulutuksen kansainvälistyminen ja opiskelijaliikkuvuuden lisääntyminen sopivat hyvin yhteen ihmisoikeusjulistuksessa mainitun ymmärtämyksen, suvaitsevaisuuden ja ystävyyden edistämisen kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys