Tiede ja elämän ongelma

blog
CERNissä, Sveitsin ja Ranskan rajalla sijaitsee maailman suurin ja monimutkaisin kone, suureksi hadronitörmäyttimeksi sanottu hiukkaskiihdytin. Sen avulla fyysikot pyrkivät selvittämään aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden synnyn peruskysymyksiä.

CERNissä tehdään perustutkimusta. Se tarkoittaa uuden tieteellisen tiedon etsintää ilman ensisijaista pyrkimystä käytännöllisiin sovelluksiin. CERNin tutkijat korostavat tieteellisen tiedon itseisarvoa. Ajattelutavan äärimuotoa sanotaan verismiksi (lat. veritas: totuus). Sen mukaan tietäminen on ihmisen perimmäinen päämäärä.

Teoreettisen fysiikan tutkijat ovat Albert Einsteinista lähtien yrittäneet kehittää niin sanottua kaiken teoriaa. Sen toivotaan selittävän ja yhdistävän kaikki fysikaaliset ilmiöt.

Monet ihmistieteiden edustajat pitävät puhetta kaiken teoriasta kuitenkin liioitteluna. Kriitikot viittaavat usein Wittgensteiniin, jonka mukaan ”meistä tuntuu, että vaikka kaikkiin mahdollisiin tieteen kysymyksiin olisikin vastattu, elämänongelmiamme ei olisi vielä edes sivuttu” (Tractatus 6.52).

Wittgenstein puhui myös yksikössä elämän ongelmasta. Elämän ongelma on käytännöllinen ja voi ratketa vain häviämällä. Elämän ongelma ei siis ole tiedollinen, vaan pikemminkin eettinen.

Monet ihmiset eri puolilla maailmaa ovat alkaneet lisääntyvien ympäristöongelmien ja yhteiskunnallisten ongelmien vuoksi kannattaa ei-kasvuksi (degrowth), talouslaskuksi ja myötämäeksi sanottua tuotannon ja kulutuksen vähentämistä. Sillä pyritään ratkaisemaan kulutusyhteiskunnan aiheuttamia ongelmia.

Talouden kutistaminen ei kuitenkaan välttämättä ratkaise Wittgensteinin tarkoittamaa ongelmaa. Elämän ongelman ratkeaminen edellyttää pelon, pakonomaisuuden ja tyytymättömyyden häviämistä. Siinä on kysymys näkökulman tai katsomustavan muutoksesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys