Marketing goes… pro gradut

Yleinen
Aina välillä me markkinoinnin opettajat ja tutkijat törmäämme ajatukseen, että markkinointi on vain luovaa ideointia, jolla ei ole varsinaisesti tekemistä kunnon bisneksen kanssa. Kuinka vanhanaikaista ja väärinymmärrettyä ajattelua se onkaan!

Kyllä, markkinointi on luovaa ja siihen sisältyy asioiden ajatteleminen uudella tavalla. Luovalla ajattelulla voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailuetua. Mutta hyvin tehty markkinointi perustuu aina myös hyvin tehtyihin tutkimuksiin, sille asetetaan tavoitteet ja sitä seurataan mittaamalla niinkuin mitä tahansa liiketoiminann osa-aluetta.

Ehkä suurin väärinymmärrys markkinointiin liittyy siihen, että sillä ymmärretään lähinnä mainontaa ja nykypäivänä erityisesti sosiaalisen median mainontaa. Markkinointi pitää kuitenkin sisällään huomattavasti laajemmin asiakasymmärryksen tuomisen osaksi koko yrityksen liiketoimintaa. Nykyaikaisen liiketoiminnan ytimessä on arvon tuottaminen yhdessä asiakkaan – kuluttajan, loppukäyttäjän tai vaikkapa toimittajan – kanssa. Jotta arvontuotantoon päästään käsiksi, pitää meidän ymmärtää asiakkaita syvällisesti – heidän motivaatioita ja asenteita, tapoja arvioida ja käyttää tuotteita ja palveluita sekä heidän arkipäiväänsä. Tämän tiedon varassa yritys voi paremmin pohtia, miten sen tuotteet ja palvelut auttavat asiakasta. Ja näin voimme luoda arvoa yhdessä.

Tätä asiakkaiden ymmärtämisen tutkimusta teemme koko ajan markkinoinnin yksikössä. Valitsinkin tällä kertaa tähän kolme kiinnostaa pro gradu -tutkimusta, joita opiskelijamme tekivät viime vuoden aikana ja joista on varmasti hyötyä myös alueen yrityksille ja organisaatioille.

Me kuluttajat arvioimme tuotteita ja teemme valintoja erilaisten vihjeiden avulla. Näitä vihjeitä voivat olla esimerkiksi brändi, hinta tai vaikkapa erilaiset tunnukset, kuten Joutsenmerkki, avainlippu tai leppäkerttu. Charlotta Kankaanpää tutki pro gradussaan, millaisia vaikutuksia suklaatuotteiden eettisillä tunnuksilla on kuluttajien tuotearviointiin. Hän huomasi, että eettisillä tunnuksilla on vaikutusta suklaatuotteen koettuun laatuun ainakin koetun vastuullisuuden osalta. Jos yrityksesi tuottaa elintarvikkeita tai muita tuotteita, joissa eettisillä tunnuksilla on merkitystä, niin tästä opinnäytteestä voi olla sinulle hyötyä.

Kiinnostava tutkimus on myös Juha Metsälän pro gradu, jossa hän analysoi, miten eri tavoin pelaamisesta motivoituvat kuluttajat reagoivat terveysväittämiin mainosviesteissä. Jo aikaisemman tutkimuksen mukaan tiedämme, että kuluttajia ei voi kohdella yhtenä massana viestintää rakennettaessa ja että kuluttajan motivaatiolla on vaikutusta mainosviestin vaikutukseen. Vaikka pelaajien suostuttelu terveellisten välipalojen pariin koettiin haastavaksi pelkästään mainosviestien avulla, niin tutkimus osoittaa, että erityisesti pelaamisen sosiaalisuudesta motivoituneet kuluttajat ovat muita taipuvaisempia ottamaan vastaan mainosviestien terveysväittämiä. Näin ollen tutkimus antaa hyvää ymmärrystä kuluttajien motivaatioista ja mainonnan kehittämisestä motivaatioiden avulla.

Asiakastutkimukset eivät rajaudu vain kuluttajiin tai muihin liiketoiminnan väliportaisiin, vaan arvontuotannon ajatusta voidaan tuoda mitä moninaisimmille areenoille. Yksi erityisen kiinnostava ja viime vuonna julkisuutta saanut aihe on paikan identiteetin kehittäminen ja paikan tai alueen mielikuvien johtaminen brändäämisen keinoin. Tähän haasteeseen tarttui myös Julia Niskanen, joka omassa pro gradu – tutkielmassaan loi mallia paikan brändäämiselle käyttäen esimerkkipaikkana etelä-pohjalaista Isonkyrön kuntaa. Tästä työstä hyötyvät kaikki paikan brändäämisestä kiinnostuneet, niin kuntavaikuttajat kuin matkailun parissa työskentelevät.  

Edellä esitetyt lyhyet esimerkit ovat vain pieni osa markkinoinnin yksikössä vuosittain tehtävistä pro gradu – tutkimuksista. Tiesitkö, että lähes kaikki yliopistossa tehdyt pro gradu – työt ovat luettavissa ja hyödynnettävissä kenen tahansa toimesta. Yritykset voivat ammentaa näistä tutkimuksista vinkkejä suoraan omaan toimintaansa. Uusimmat markkinoinnin ja viestinnän yksikön pro gradut löydät täältä!

Tekstin kirjoitti tällä kertaa Minna-Maarit Jaskari

 

Lähteet: 

Kankaanpää, Charlotta (2017). Suklaatuotteiden eettisten tunnusten vaikutus kuluttajien tuotearviointiin: Maistuuko suklaan sertifikaatti?

Metsälä, Juha (2017). Pelimotivaatioiden vaikutus räätälöityjen terveysviestien omaksumiseen – Kvantitatiivinen kyselytutkimus kotimaisista digitaalisten pelien kuluttajista

Niskanen, Julia (2017). Kökkähenkeä vai ei? Paikkaimagon hyödyntäminen suomalaisen maaseutukunnan paikkabrändin johtamisessa – Tapaus Isonkyrön kunta

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Heini Jauhola

Heini Jauhola - Marketing Goes...