Asiakasdatan käänteinen hyödyntäminen – vastuullisuus edellä

On syntynyt tarve entistä vastuullisemmalle datan hyödyntämiselle, sillä teknologisen kehityksen ja digitalisaation myötä yksityiskohtainen asiakasdatan kerääminen on lisääntynyt lähes kaikilla liiketoiminnan alueilla. Asiakasdatan keräämisellä pyritään kehittämään ymmärrystä muuttuvasta asiakaskäyttäytymisestä, sillä asiakkaat tulevat jatkuvasti yhä tietoisemmiksi omista valinnoistaan ja niiden merkityksistä. Asiakasdataa kerätään lähes reaaliaikaisesti monista kosketuspinnoista lukuisissa eri muodoissa. Tämän seurauksena asiakkaiden keskuudessa on syntynyt […]

Heini Jauhola

Heini Jauhola - Marketing Goes...