Eettisyys markkinoinnin arjessa

Markkinoinnin etiikalla tarkoitetaan äärimmilleen tiivistettynä markkinoinnin tarkastelua moraalin konseptin piiriin lukeutuvien käsitteiden ja periaatteiden kautta. Markkinointi on liiketoiminnoista kiistatta kuluttajakeskeisimpänä usein koko liiketoiminnan eettisen arvioinnin polttopisteessä, mikä osaltaan kasvattaa juuri markkinoinnin eettisyyden takaamisen painoarvoa. Markkinoinnin konkreettisessa praksiksessa etiikan roolina on ennen muuta toimia markkinoijien työkaluna suunnittelemiensa markkinointitoimenpiteiden eettisyyden preventiivisessä arvioinnissa – siis sen perusteellisessa varmistamisessa, […]

Heini Jauhola

Heini Jauhola - Marketing Goes...