Marketing goes… Konffa!

Yleinen
Seminaarit ja konferenssit ovat tärkeä osa yliopistossa työskentelevien tutkijoiden ja opettajien työtä. Lähtökohtaisesti tutkimus on kaikessa läsnä, tutkijat ovat erilaisissa projekteissa, osa opettajista tutkii myös ja nekin jotka eivät tutki, usein kehittävät opetustaan tieteelliseen tutkimukseen perustuen.

Jokaisella alalla on omat tärkeät konferenssit, jotka yleensä ovat kansainvälisiä. Näissä tapahtumissa tutkija pääsee keskustelemaan niin omasta kuin muiden tekemästä viimeaikaisesta tutkimuksesta, kuuntelemaan kiinnostavia puheenvuoroja, verkottumaan ja oppimaan uutta. Konferenssit ovatkin tärkeitä niin uusille kuin jo kokeneemmillekin tutkijoille

Tieteellisissä konferensseissa on kyse uusimman tutkimustiedon esittelemisestä. Me tiedämme, että varsinaiset julkaisuprosessit voivat kestää joka vuosia. Tästäkin syystä konferenssi on siis oiva tapa pysyä kärryillä siitä, mitä alallamme tapahtuu juuri nyt. Meillä markkinoinnissa on muutamia tärkeitä konferensseja, joihin joku meistä pyrkii matkustamaan vuosittain. Näitä ovat esimerkiksi EMAC eli European Marketing Academy Conference, ACR eli Association for Consumer Research Conferece, CCTC eli Consumer Culture Theory Conference tai MEA eli Marketing Educators’ Association Conference.

Aina ei matkusteta muualle, vaan pyydetään tutkijakollegat tänne Vaasaan. Esimerkiksi Professori Jorma Larimo ja Kansainvälisen Markkinoinnin tutkimusryhmä on järjestänyt konferenssia Vaasa Conference on International Business jo vuodesta 1994. Konferenssi onkin luonut jalansijaa yhtenä alan tärkeimmistä konferensseista.

Toinen – minulle läheisempi – konferenssi on NCCR (Nordic Conference on Consumer Research) eli Pohjoismainen kulutustutkimuksen konferenssi. Sen alkuunpanija on Professori Pirjo Laaksonen ja Kuluttajatutkimuksen tutkimusryhmä. Se järjestetään tänä kesänä viidettä kertaa, kolmatta kertaa Vaasassa. Tänä vuonna onkin ihanaa järjestää konferenssi juuri Vaasassa, kun yliopistomme täyttää 50-vuotta ja kuluttajatutkimus on ollut tärkeä osa tutkimusperinnettämme lähes ensi vuosista alkaen. NCCR on kooltaan vielä pieni, keskimäärin siihen on osallistunut noin 60 henkeä, ja ehkäpä juuri siksi se on luonut maineen lämminhenkisenä ja vieraanvaraisena konferenssina. Lähes koko yksikkö onkin mukana konferenssin järjestelyissä. Mutta mitä tällaisen tieteellisen konferenssin taustalla tapahtuu? Kuka niihin voi osallistua ja millä perusteella?

Heti sen jälkeen, kun on päätetty konferenssin järjestämisestä, alkaa ajankohtaisen ja kiinnostavan teeman pohtiminen. Meillä kuluttajatutkijoilla ei kiinnostavia aiheita puutu, sillä liiketoimintaympäristössä tapahtuu niin paljon asioita, jotka muuttavat kuluttajien toimintaa. Ja tähän me itseasiassa tartuimmekin – miten kuluttajien toimijuudet, roolit ja käyttäytyminen muuttuvat, kun useat toimialat ovat murroksessa. Osa tästä murroksesta on vieläpä kuluttajien itsensä alkuun panemaa, otetaan esimerkiksi vaikkapa Air B’n’B majoitusliiketoiminnassa tai Über taksien kilpailijana. Osa muutoksista johtuu erilaisista megatrendeistä kuten digitalisaatio tai vastuullisuuden nouseminen. Nämä vaikuttavat siiten, että toimialat ovat murroksessa ja yritysten on mietittävä liiketoiminnan kehittämistä aivan uudella tavalla. Niinpä konferenssin teemaksi valikoitui Markets in Transition.

Teeman jälkeen ja osin samaan aikaan sen kanssa aloitimme CfP:n eli ”Call for Papers”:in kirjoittamisen. CfP on kutsu muille tutkijoille lähettää omia tutkimuspapereitaan konferenssiin. Konferenssiin siis haetaan tutkimuspapereiden perusteella, jotka voivat olla yksittäisten tutkijoiden tai tutkimusryhmien kirjoittamia. Konferenssin järjestäjän näkökulmasta CfP onkin myös tärkeä markkinoinnillinen viesti, jolla kilpailemme niistä parhaista tutkimuspapereista.

Eri konferensseilla on erilaiset tekniset vaatimukset sinne lähetettäville tutkimuksille. Meidän alalla on tyypillistä, että osa tutkimuspapereista on jo lähes julkaisukelpoisia tutkimuksia ja osa vielä selvästi keskeneräisiä (niin kutsutut working papers). Näin tässä meidänkin konferenssissa. Lisäksi pyysimme väitöskirjatutkijoita lähettämään oman tutkimussuunnitelmansa erilliseen workshoppiin.

Erikoisuutena useisiin muihin konferensseihin nähden, kuluttajatutkimukseen liittyvissä konferensseissa on usein tapana esitellä tutkimusta myös muulla tavoin kuin esitelmin. Videot tai näyttelyt voivat ollakin vaikuttava keino tuoda esille omaa tutkimustaan. Koska itse olen hyvin innostunut tästä muodosta, avasimme mahdollisuuden myös tähän omassa konferenssissamme.

Alkuvaiheen konferenssijärjestelyihin kuuluu tietenkin myös verkkosivuston rakentaminen. Tällä kertaa verkkosivuston laatimisesta suunniteltiin opintoprojekti, jossa opiskelijat saavat opetella wordpress-julkaisujärjestelmän käyttöä kädestä pitäen. Vapaaehtoiseen projektiin olikin useita kiinnostuneita opiskelijoita, joista kaksi ensimmäistä saivat projektin tehtäväkseen. Minusta lopputulos on upea, tsekkaa täältä.

Kriittisten asioiden järjestäminen ei ollut pelkästään kuivaa puurtamista, sillä tietenkin meidän piti järjestää myös kuvaussessio :)Tästä olikin hyvä alkaa mainostaa konferenssia omien kontaktiverkostojen kautta, kulutustutkimukseen liittyvien Facebook-ryhmien kautta sekä totuttujen sähköpostilistojen avulla.

Oli siis aika alkaa odottaa tutkimuspapereiden lähettämisen deadlinen lähestymistä ja jännittämään, saammeko tavoitellun määrän täyteen! Siitä, mitä tapahtuu, kun paperit ovat kasassa, kerron lisää seuraavassa markkinoinnin blogissa!

NCCR2018 – konferenssin järjestämisestä kirjoitti yliopistonlehtori Minna-Maarit Jaskari

Tutustu konferenssin verkkosivuihin täältä: www.nccr2018.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Heini Jauhola

Heini Jauhola - Marketing Goes...