Liikunnalliset johtajat kompleksisessa toimintaympäristössä

Kompleksisuudesta on muodostunut viime vuosina hyvin suosittu teoreettinen viitekehys. Oma kompleksisuustutkimuksemme on fokusoitunut erityisesti johtamisen kysymyksiin, mutta akateemisessa kirjallisuudessa myös lukuisia muita asioita ja ilmiöitä on tarkasteltu kompleksisuuden linssien läpi. Kompleksisuustutkijoina ja intohimoisina liikkujina meitä ilahduttaa erityisesti se, että kompleksisuutta on hyödynnetty tarkastelunäkökulmana myös urheilun ja liikunnan kentällä. On ollut esimerkiksi mielenkiintoista seurata sitä, miten […]

Petri Uusikylä

Petri Uusikylä - Elävä emergenssi - kurkistus kompleksisuustutkimukseen