Muutoskyvykkyys on notkeutta yrityksen arjessa

Jokaisessa yrityksessä tiedetään, että vain muutos on pysyvää. Tilanteesta riippuen tämä on joko ongelma tai mahdollisuus. Useimmissa muutoksissa on piirteitä molemmista. Muutokset tapahtuvat omalla logiikallaan, mutta yrityksissä päätetään se, miten niihin suhtaudutaan. Muutokset voivat olla vähittäisiä tai radikaaleja. Asiakastarpeissa tapahtuu harvoin äkkinäisiä muutoksia. Esimerkiksi kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvu ja sosiaalisen vastuun korostuminen ovat kehittyneet vuosien saatossa. […]

Petri Uusikylä

Petri Uusikylä - Elävä emergenssi - kurkistus kompleksisuustutkimukseen