Tiedon huoltovarmuutta tieteen ja politiikan rajapinnalla

Demokratiaan liitetään ajatus yleisestä äänioikeudesta. Vaaleista riippuen äänioikeus syntyy joko kansalaisuuden tai asuinkunnan perusteella. Äänioikeus ei edellytä kansalaisilta vihkiytymistä asioihin, joita vaaleissa ehdolla olevat pitävät esillä. Tätä ei pidetä erityisen ongelmallisena, sillä huomattavasti enemmän julkisessa keskustelussa ollaan huolestuneita äänestysaktiivisuuden tasosta. Mitä vähemmän ihmiset käyttävät äänioikeuttaan, sitä huterampana kansanvallan legitimiteettiä pidetään. Demokratiaa on totuttu pitämään kiistatta […]

Petri Uusikylä

Petri Uusikylä - Elävä emergenssi - kurkistus kompleksisuustutkimukseen