Arvioinnin rooli systeemisen muutoksen hahmottamisessa – kohti jaettua ymmärrystä

Yhteiskunnallisten muutosten nopeus, keskinäisriippuvuus ja skaalautuvuus ovat ravistelleet poliittisen päätöksentekojärjestelmän toimintakykyä, ennustettavuutta ja jatkuvuutta. Tätä kirjoitettaessa Venäjän asevoimat moukaroivat Ukrainan kaupunkeja, ja miljoonat kansalaiset ovat paenneet kodeistaan. Tämä aika tarvitsee arviointia, joka kykenee tunnistamaan olosuhteiden taustalla olevia ilmiöitä ja ymmärtämään muutoksen mekanismeja. Parhaillaan käynnissä oleva sotilaallinen kriisi on mitä suuremmassa määrin myös turvallisuuspoliittinen, taloudellinen, ekologinen […]

Petri Uusikylä

Petri Uusikylä - Elävä emergenssi - kurkistus kompleksisuustutkimukseen