Mari K. Niemi
Mari K.. Niemi, Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalustan johtaja

Wasa Future Festival johtamisen työkaluna

Yleinen
Elokuinen tulevaisuusareenamme Wasa Future Festival on onnistuneesti takana. Wasa Innovation Centerin lavalla keskusteltiin vilkkaasti esimerkiksi vetovoimaisista tulevaisuuden kaupungeista, julkisen sektorin uudistamisesta, Suomen turvallisuusratkaisuista ja uuden avaruustalouden tarjoamista mahdollisuuksista. Mukana oli niin ministereitä, europarlamentaarikkoja, kansanedustajia, virkamiehiä, kaupunkien ja yritysten johtajia, teollisuuden ja startupien edustajia sekä iso joukko tutkijoita ja nuoria visionäärejä – ja vielä Ruotsin suurlähettiläs kaupan päälle!

Tapahtuma oli kansainvälinen: teemat kytkeytyivät globaaleihin megatrendeihin, puhujia matkasi Vaasaan niin Ruotsista, Yhdysvalloista, Portugalista kuin Isosta-Britanniasta, ja monet keskusteluista järjestettiin englanniksi.

Muutin Vaasaan alkuvuodesta 2018, jolloin aloitin yliopiston Innovaatiot ja yrittäjyys – InnoLab -tutkimusalustan johtajana. Jo samana vuonna perustin Wasa Future -festivalin yhdessä innovaatioyrittäjä Sture Uddin kanssa. Tuolloin kolmipäiväisessä tapahtumassa oli yli 50 puhujaa, tämän kesän tilaisuutemme oli jo nelipäiväinen, ja puhujia oli lähes 90. Kumppaneinamme ohjelmaa tuottivat Pohjanmaan Ely, Merenkurkun neuvosto ja Vaasan yliopiston Digitaalinen talous -tutkimusalusta (KvarkenSat-hanke).

Vaikka tapahtuma perustuu vahvasti järjestäjiensä verkostoihin ja visioihin, sen tavoitteena on palvella alueen etua monipuolisesti. Me festivaalin järjestäjät haluamme nostaa suomalaisen tulevaisuuskeskustelun tasoa. Ongelmia tulee analysoida ja ratkaisuja etsiä yhdessä, tietopohjaisesti ja puoluepoliittiset rajalinjat ohittaen. Kun tilannekuvaa luodaan yhdessä, myös ratkaisuihin on helpompi jokaisen sitoutua.

Haluamme nostaa Vaasan ja Pohjanmaan kansallista ja kansainvälistäkin profiilia. Lisäksi tavoitteemme on saattaa ihmisiä yhteen yli organisaatiorajojen, hierarkiat ja kielirajat ohittaen.

Verkostojen avaaminen muun muassa teollisuuden, julkisen sektorin ja median suuntaan antaa esimerkiksi uusille, muualta Vaasaan muuttaneille tutkijoille työhön lentävän lähdön. Vaasa on Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki. Silti myös meidän on mietittävä, miten muualta tänne muuttaneita voisi ottaa paremmin mukaan keskusteluun ja kehittämiseen. Festivaali on yksi työkalu tähän – lavalla nähtiin muun muassa tutkijoita monista taustoista Kiinasta Saksaan ja Romaniasta Pakistaniin.

Miten festivaali sitten liittyy innovaatio-tutkimusalustan johtamiseen – vai liittyykö mitenkään?

Tutkimusalustan johtamisessa keskeistä on mahdollisuuksien tarjoaminen yliopistomme tutkijoille. Yliopistoissa mahdollistava johtaminen tarkoittaa esimerkiksi hankerahan tuomista taloon. Vaikuttaakseen tutkimus tarvitsee kuitenkin myös näkyvyyttä ja tutkijat verkostoja. Verkostot ovat keskeisessä osassa myös uusien hankkeiden ideoinnissa, eikä niitä voi rahoituksen hankkimisessakaan väheksyä.

Innolabilaiset ottivat Wasa Future Festivalin tarjoamasta mahdollisuudesta kaiken irti – he paitsi juonsivat keskusteluita ja pitivät esitelmiä, myös hakivat puhujavieraitamme asemalta ja viettivät muutenkin aikaa heidän kanssaan. Aito verkottuminen on paljon muutakin kuin käyntikorttien vaihtamista.

Festivaalimme sai vahvan asiafokuksen ja raikkaan otteen lisäksi paljon kiitosta ystävällisyydestä ja lämminhenkisyydestä. Nämä kiitokset haluan osaltani välittää kaikille mukana olleille: tapahtuma on tekijöidensä ja kävijöidensä näköinen.

Yliopistot ja korkeakoulut ovat tärkeä osa alueellista innovaatioekosysteemiä. Tutkijoidemme osaamiselle on kuitenkin myös valtakunnallista kysyntää – kunhan se tunnetaan. Olen mielelläni laittamassa rattaisiin vauhtia myös verkostojen punomisen kautta – huvin ja hyödyn nimissä.

Mari K. Niemi

Kirjoittaja on Vaasan yliopiston Innovaatiot ja yrittäjyys InnoLab -tutkimusalustan johtaja

IMG_9196.jpg

Wasa Future Festivalilla keskusteltiin esimerkiksi tulevaisuuden turvallisuusratkaisuista. Paneelia juontamassa Jenni Karimäki Eduskuntatutkimuksen keskuksesta ja Vaasan yliopiston InnoLabin johtaja Mari K. Niemi. Kuva: Peter Hellström

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Harri Huusko

Harri Huusko - Johtoajatus