Sankey-virtauskuvaajat analyysin tukena ja työkaluja sankey-vuokaavioiden luomiseen

Sankey-kuvaajat esittävät asioiden lukumäärien ja osuuksien siirtymistä tai jakautumista eri vaiheiden tai kohteiden välillä. Ne osoittavat esimerkiksi toimijoiden, asioiden tai arvojen siirtymisen alkupisteistä loppupisteisiin, ja niistä käy ilmi myös näihin pisteisiin jakaantuvien toimijoiden lukumäärät ja suhteelliset osuudet. Sankey-kuvaajat ovat virtausdiagrammeja verkostokuvaajien, liikenteen määrää teillä kuvaavien karttojen tai muiden vaiheita kuvaavien diagrammien tavoin (Lamer ym., 2020). […]

Ville-Pekka Niskanen

Ville-Pekka Niskanen - Toteutus & tiede