Opettajien yhteydenpito oppilaisiin ja huoli heistä poikkeusolojen aikana

Yleinen

Opetuksen muuttuminen etäopetukseksi korona-kriisin aikana synnytti paljon julkista keskustelua ja muun muassa huolta oppilaista, joita ei oltu saatu tavoitettua. Aineistomme opettajat saivat kuitenkin pidettyä suurimmaksi osin hyvin yhteyttä oppilaisiinsa. 92% opettajista kertoi saaneensa pidettyä yhteyttä haluamallaan tavalla kaikkiin tai useimpiin oppilaistaan ja vain alle 2% sai pidettyä haluamallaan tavalla yhteyttä vain joihinkin tai ei kehenkään. Toki paljon useampaan oppilaaseen on varmastikin saatu pidettyä ylipäätään yhteyttä, muttei syystä tai toisesta aivan toivotulla tavalla.

Opettajien huoli oppilaista kuitenkin kasvoi etäopetuksen aikana. Noin puolella (47%) opettajista oppilaisiin liittyvät huolet kasvoivat ja toisella puolella opettajista (51%) huolet pysyivät samoina. Vain alle 2% opettajista raportoi huolien vähentyneen.

 

 

 

Yhteydenpito oli selvästi yhteydessä huoleen oppilaista. Ne opettajat, jotka olivat saaneet pidettyä yhteyttä haluamallaan tavalla kaikkiin tai lähes kaikkiin oppilaisiin raportoivat vähemmän kolmea erilaista huolenaihetta verrattuna niihin opettajiin, jotka eivät olleet saaneet pidettyä yhteyttä haluamallaan tavalla niin moneen.

 

 

Toivottavasti osaa opetusta koskeva lähiopetusjakso helpottaa opettajien huolia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hilpi Kangas

Hilpi Kangas - LEADIS - Tutkimusta etätyön ja hajallaan toimivien organisaatioiden johtamisesta