Kuka valvoo peruskouluja? –Valvonnan kehittämistarpeet

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on antaa tiivistetty kuva perusopetuksen valvonnan nykytilasta Suomessa sekä esitellä valvontajärjestelmän mahdollisia ongelmakohtia tai haasteita. Kirjoitus perustuu meneillään olevan Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittaman Perusopetuksen valvonnan nykytilan haasteet ja kehittämistarpeet Suomessa ja pohjoismaisessa kontekstissa -hankkeen yhteydessä esiin nousseisiin seikkoihin. Perusopetuksen valvonta koostuu Suomessa pääosin opetuksen järjestäjän, eli yleensä kunnan suorittamasta omavalvonnasta sekä aluehallintovirastojen (AVI) … Jatka artikkelin Kuka valvoo peruskouluja? –Valvonnan kehittämistarpeet lukemista